Vocalpoint: expressief, efficiënt en effectief spreken.

Training
Iedere spreker heeft zijn of haar eigen karakteristieke blauwdruk van kwaliteiten en begrenzingen als het om expressie en spreken gaat. Vocalpoint beoogt juist deze unieke set van mogelijkheden aan te spreken om de spreektechniek niet alleen te laten aansluiten op ervaring en doelstelling, maar ook op eigen persoonlijkheid en karakteristieken.

De drie E’s Expressief, Efficiënt en Effectief vormen de basis waarop Vocalpoint training is vormgegeven.
  • U leert welke expressieve middelen u (van nature) tot uw beschikking hebt, welke u goed en minder goed van pas komen en hoe u deze kunt beïnvloeden ten behoeve van uw stem, spreken en totale expressie.
  • U leert waaraan u tijdens spreken energie zult moeten geven en waarop u energie kunt besparen door fysieke processen, zoals houding, adem en beweging optimaal te laten verlopen.
  • U leert hoe u uw expressieve middelen kunt inzetten om de aandacht van uw luisteraar beter te sturen en vast te houden.